Usługi

Usługi dodatkowe

Realizacja gotowych elementów pochodzących z obróbki mechanicznej różnego rodzaju, takich jak:

  • Kołnierze w ogólności
  • Płyty sitowe
  • Pierścienie uzyskiwane w procesie kalandrowania
  • Elementy toczone i/lub frezowane

Magazyn

W celu udoskonalenia przemieszczania blach ze stali nierdzewnej wykonywanych z kęsisk płaskich, a także przyspieszenia terminów dostawy z jednoczesnym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pracowników i jakości powierzchni stali, zainstalowano automatyczną instalację magazynowania o maksymalnym formacie 2000 x 6000 mm. Dzięki dokładnej kontroli jakości i wynikającej stąd klasyfikacji materiałów usprawniliśmy dostępność i identyfikację produktów.
W naszym magazynie są wciąż dostępne, dla wszystkich grubości i formatów, kęsiska płaskie i blachy walcowane na gorąco i na zimno.